Trzeci MajaOSOBY:
WOJEWODA, (lat 60, strój francuzki).
KSIĘŻNA MARYA, jego córka, wdowa, lat 25.
STANISŁAW KIERDEJ, poseł na sejm, lat 30 (strój polski).
AMBASADOR, lat 50 kilka, (strój francuzki).
DASCH, sekretarz jego, lat 40 (strój francuzki).
HETMAN, lat 40, (strój francuzki).
PANI KASZTELANOWA, lat 30 kilka, elegantka.
KAPITAN ZAPONI, (strój francuzki).
Mieszczanie warszawscy:
KILIŃSKI, majster szewc
MORAWSKI, rzeźnik
DĄBSKI, stolarz
TOMAŃSKI, ślusarz
OBERMANN, krawiec
JENERAŁ KURDWANOWSKI, (mundur wojskowy).
KS.
MARSZAŁEK, (strój francuzki).
ZAJĄCZEK, pułkownik.
SUCHORZEWSKI, poseł (strój polski).
ŻEBRAK, lat 60 kilka.
FELCZER, lat 20 kilka.
SŁUŻĄCY.
CHŁOPAK.
KAMERDYNER Wojewody.
Goście na reducie — tłum ludu — kilku posłów — strój polski.
Rzecz dzieje się w Warszawie, w maju 1791 r.
AKT I.
_Teatr przedstawia obszerny pokój przy sali redutowej w pałacu Radziwiłłowskim. W głębi przez drzwi otwarte widać drugą salę oświeconą rzęsisto, pełną masek i dominów.
Zdala słychać muzykę, która gra poloneza Ogińskiego. Niekiedy maski z sali wbiegają do pokoju, pary wchodzą szepcąc pocichu.
Wprawo przez drzwi otwarte widać salkę, w której stół suknem okryty, gęsto obsiedli gracze faraona. Po za ich krzesłami pełno widzów, stawiających także.
Gra ożywioną, wykrzyki: Parol _— _Mazo. Set _— _lewa i t. p._
Scena I.
_KIERDEJ_,_ w domino narzuconem na ramię, bez maski, wchodzi z sali i ogląda się wkoło.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 Nastepna>>